PALLET-CO-LOI-SAT

PALLET NHỰA LIỀN KHỐI MỘT MẶT – CÓ LÕI SẮT

CAM KẾT SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG - CHẤT LƯỢNG

PALLET NHỰA LIỀN KHỐI MỘT MẶT – CÓ LÕI SẮT

Kích thước (+/- 10 mm): 1200 x 1000 x H 150

Trọng lượng (+/- 0.5 kg): 18 kg

Tải trọng tĩnh (kg): 5000 kg

Tải trọng nâng (kg): 1600 kg

Nguyên liệu: HDPE chính phẩm

39C NGUYỄN THÁI HỌC – HUẾ

Mô tả sản phẩm PALLET NHỰA LIỀN KHỐI MỘT MẶT – CÓ LÕI SẮT

PALLET NHỰA LIỀN KHỐI MỘT MẶT – CÓ LÕI SẮT

Kích thước (+/- 10 mm): 1200 x 1000 x H 150

Trọng lượng (+/- 0.5 kg): 18 kg

Tải trọng tĩnh (kg): 5000 kg

Tải trọng nâng (kg): 1600 kg

Nguyên liệu: HDPE chính phẩm

39C NGUYỄN THÁI HỌC – HUẾ