PALLET-NHUA-LIEN-KHOI-1-MAT

PALLET NHỰA LIỀN KHỐI 1 MẶT

CAM KẾT SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG - CHẤT LƯỢNG

PALLET NHỰA LIỀN KHỐI 1 MẶT

Kích thước (+/- 10 mm): 1200 x 1000 x H 140

Trọng lượng (+/- 0.5 kg): 17 kg

Tải trọng tĩnh (kg): 3000 kg

Nguyên liệu: HDPE chính phẩm

39C NGUYỄN THÁI HỌC – HUẾ

Mô tả sản phẩm PALLET NHỰA LIỀN KHỐI 1 MẶT

PALLET NHỰA LIỀN KHỐI 1 MẶT

Kích thước (+/- 10 mm): 1200 x 1000 x H 140

Trọng lượng (+/- 0.5 kg): 17 kg

Tải trọng tĩnh (kg): 3000 kg

Nguyên liệu: HDPE chính phẩm

39C NGUYỄN THÁI HỌC – HUẾ